BEYİN TÜMÖRLERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Beyin tümörleri ve ameliyatları ile ilgili sık sorulan sorular a burada verilen cevaplar güncel tıbbi bilgiler ışığında hazırlanmış olup genel bilgileri içermektedir. Her hasta kendi içinde özel olarak değerlendirilmelidir ve en ayrıntılı bilgiyi sizin tedavinizi üstelenecek doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

Bu sorunun cevabı hastanın başvuru anındaki durumuna, şikayetlerine, nörolojik muayene bulgularına, MR ve diğer radyolojik filmlerdeki bulgulara, çocuğun yasal sorumlusunun tercihlerine ve en önemlisi doktorun önerisine göre değişmektedir. Beyin cerrahisi branşında, uğraşılan doku çok hassas olduğu ve diğer branşlara göre biraz daha fazla risk içerdiğinden TAKİP her zaman gündemde olan bir seçenektir. Hastanın tespit edilen problemden etkilenmesi yok ise yukarıda bahsedilen kriterler uygunsa doktorunuz hastanızın takip edilmesine ve patolojinin zaman içinde göstereceği değişimi izlemeye karar verebilir. Bu amaçla örneğin hastanızdan 3- 6 ay sonra yeni bir film istenip yeni bir değerlendirme yapılabilir.
Öte yandan eğer hastanız hastalıktan etkilenmiş ise (örneğin sara krizleri geçiriyor, görme problemi var ya da kolunda bacağında güç kayıpları yaşıyor) ya da radyolojik görüntüler takip seçeneğinin riskli olacağını telkin ediyor ise doktorunuz ameliyat kararı alacaktır.
Her hasta kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilir ve tıp biliminde hiçbir hasta bir diğerine benzemez. Benzer problemleri olan komşunun çocuğu ameliyat edilmezken sizin hastanıza ameliyat önerilebilir. Ya da takip edilen hastanızın kontrol filmlerinde görülen bir değişiklik ameliyat kararı aldırabilir.
Güvendiğiniz doktorunuzun alacağı kararlar sizin ve hastanızın iyiliği için alınan size has kararlardır.